Begeleiden aanleg infiltratieriool Elspeet

In Elspeet begeleiden we de aanleg van een infiltratieriool. Door middel van ‘lekke buizen’ stroomt schoon regenwater via het hemelwaterriool de grond in. Deze maatregel helpt tegen wateroverlast tijdens piekbuien, voorkomt afvoer van nuttig en schoon water naar een zuiveringsinstallatie en is goed voor de natuur. Wij zijn trots dat we hier bij betrokken zijn. Trots zijn op je werk. Dat is Corvus Infra.