Begeleiden rioolonderzoek vacuümriool Huissen

De gemeente Lingewaard beschikt over een groot buitengebied wat middels een netwerk van druk- en vacuüm rioolgemalen op het rioolstelsel is aangesloten. De gemeente heeft geconstateerd dat de rioolgemalen meer draaiuren maken dan de bedoeling is.

De gemalen functioneren het beste bij een gelijkmatige aanvoer van afvalwater en bij een minimale hoeveelheid schoon hemelwater. Indien de gemalen ook hemelwater moeten verpompen, zijn de pompen technisch en financieel veel eerder afgeschreven. Bovendien is er meer energie nodig als er schoon hemelwater verpompt moet worden en zijn de energiekosten dus hoger. Hierdoor is het van belang dat alleen vuilwaterriool op de gemalen zijn aangesloten. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om Corvus Infra opdracht te geven een onderzoek te starten.

In opdracht van de gemeente Lingewaard hebben wij een onderzoeksstrategie opgesteld om te bepalen of er foutieve aansluitingen op het vacuümriool zijn aangesloten. Vervolgens is door RioolZorg B.V. het onderzoek op locatie uitgevoerd. Corvus Infra heeft voor de gemeente de communicatie met de bewoners verzorgd en het onderzoek begeleid. Dat is Corvus Infra.