Disclaimer

Corvus Infra streeft erna om juiste, volledige en actuele informatie op de website te plaatsen, echter kan Corvus Infra niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Corvus Infra kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Corvus Infra accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Corvus Infra kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website (kunnen) verwijzen naar websites van derden waarop Corvus Infra geen invloed heeft. Corvus Infra kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van Corvus Infra worden overgenomen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie voor commerciële doeleinden aan derden is niet toegestaan.