Kennissessie Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Tijdens het inrichten van de openbare ruimte geven civieltechnisch adviseurs soms onvoldoende prioriteit aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit bracht ons op het idee om een kennissessie te organiseren. Samen met de werkgroep toegankelijkheid van Stichting Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar, het Seniorenplatform, de Participatieraad Zevenaar, de Gehandicaptenraad Westervoort en de gemeente Zevenaar hebben wij op dinsdag 3 april onze kennis met elkaar gedeeld.

We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend waarin veel praktijkvoorbeelden en gebruikerservaringen zijn gedeeld tussen de aanwezigen. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de openbare ruimte beter toegankelijk wordt voor mensen met een beperking.

Conclusie van deze ochtend: samen ontwerpen we een beter ingerichte openbare ruimte!

Kennisdelen. Dat is Corvus Infra